Данок за трансфер на недвижен имот во Црна Гора

Црна Гора

Колку е данокот за пренос на имот во Црна Гора?

Данок за трансфер на недвижен имот во Црна Гора

Данокот за трансфер на недвижен имот во Црна Гора е 3% од проценетата пазарна вредност.

Кој и како ја проценува вредноста на која се плаќа данокот? Вредноста ја проценува стручно лице и може да биде поголема од износот наведен во купопродажниот договор. Од друга страна, вештакот не може да процени пониска вредност од онаа во договорот.

Кога доспева плаќањето на овој данок? Веднаш по потпишувањето на купопродажниот договор. Препорачуваме да платите веднаш, бидејќи каматата на оригиналната сума се акумулира со текот на времето и може да подлежи на кривични пријави и парични казни.

Дали е можно да не се плати овој данок?

Да. Доколку се купи нова зграда директно од градежна компанија која веќе платила данок за овој (нов) имот, тогаш не се плаќа данок за пренос од 3%. На ист начин, граѓаните на Црна Гора кои го решаваат станбеното прашање имаат предности или целосно ослободување од данок на пренос на недвижен имот во зависност од бројот на членовите на домаќинството и површината на имотот што го купуваат.